จั๊กกะจิ่งจิ่ง

Jinjin
ในโลกยุคใหม่
ที่ความเป็นไปได้มีมากกว่าสองขั้ว
ถึงเวลาแล้่ว ที่เราจะต้องให้เด็ก ๆ ของเรา
เป็นได้มากกว่าที่เราเป็น

ท่านสามารถสั่ง จั๊กกะจิ่งจิ่ง หนังสือภาพ 2 ภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย ได้ในราคา 99 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่

เพิ่มเพื่อน
สั่งซื้อเพื่อส่งต่อ

เราตั่งใจที่จะส่ง จั๊กกะจิ่งจิ่ง จำนวน 1,200 เล่มไปยังห้องสมุด 100 แห่งและโรงเรียนขนาดเล็ก 300 แห่งทั่วประเทศ

ท่านสามารถร่วมสั่งซื้อจั๊กกะจิ่งจิ่งในราคาต้นทุนเพื่อส่งต่อให้ห้องสมุดและโรงเรียนได้ที่

เพิ่มเพื่อน หมายเหตุ: โรงเรียนหรือห้องสมุดที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของเรา แต่ปรารถนาจะได้จั๊กกะจิ่งไว้ให้เด็ก ๆ สามารถส่งข้อมูลมาทางไลน์ เพื่อให้เราจะพิจารณาจัดส่งหนังซื้อไปยังหน่วยงานของท่านต่อไป

ยอดสมทบทุนให้เด็ก ๆ

1,200 เล่ม