"จั๊กกะจิ่งจิ่ง"

คือตัวตนอันไร้ขีดจำกัดเป็นตัวแทนของความหลากหลาย

หนังสือภาพสำหรับเด็ก ที่ปรารถนาให้สังคมเข้าใจตัวตน อันหลากหลายของมนุษย์

เพราะเชื่อว่า หนังสือคือครู คือโลก คือจินตนาการของเด็ก ที่จะกลายเป็นพื้นฐานและพลังขับเคลื่อนไปทั้งชีวิต และคงจะดี ถ้าหนังสือปล่อยให้เราได้จินตนาการถึงตัวตนโดยไม่ถูกตีกรอบว่า “ฉันต้องเป็นแบบไหน ถึงจะดีและน่ารักในสายตาคนอื่น” หรือจบด้วยคำว่า “เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า...” ทุกครั้งไป

กลุ่มนักเรียนมัธยม นิสิตนักศึกษา คนทำสื่อ นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือสำหรับเด็ก กลุ่มหิ่งห้อยน้อย และ Eyedropper Fill ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้สร้างสรรค์หนังสือภาพ 2 ภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย ที่ดำเนินเรื่องด้วย “จั๊กกะจิ่งจิ่ง” ตัวตนสมมติอันไร้ขีดจำกัด ที่จะแสดงให้เห็นว่า โลกมีพื้นที่มากพอสำหรับตัวตนอันหลากหลายของเด็ก ๆ ทุกคน